Wie is FieneFleur?

WIE IS FIENEFLEUR?

Fleur Ingelse (1978) is verliesbegeleider en daarin gespecialiseerd in kinderen en jongeren.

Na het afronden van haar Pabo diploma in 2000 is zij een aantal jaren actief geweest als leerkracht binnen het basisonderwijs.

Toen zij in 2008 achterbleef met drie jonge kinderen na het overlijden van haar man, wist ze dat ze meer wilde doen met deze ingrijpende ervaring. In 2014 rondde zij de Post-Hbo opleiding Omgaan met Verlies/Kinderen & Jongeren af (Opleidingen Land van Rouw) van Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten.

De naam FieneFleur komt van haar oudste dochter die Fiene heet. Fine Fleur is een Franse uitdrukking wat zoveel betekent als ‘het neusje van de zalm’ of ‘het beste van het beste’. Een kind kan dingen meemaken die ingrijpend zijn in het leven. Als ouder wil je het beste van het beste voor je kind.

Op deze website wil Fleur ouders handvatten bieden om in tijden van een verlies, het kind het beste van het beste te kunnen bieden. Dit kan door informatie en tips of door individuele of groepsgesprekken voor zowel de ouder als het kind.